info@drumpdarts.ee | +372 532 25 397

Tietosuojakäytäntö

DOLLAR-sivustojen ja palveluympäristöjen pääprosessori on:

Drump Group OÜ

Puh +372 5322 5397
Sähköposti: info@drump.ee

Henkilötietojen suoja

Henkilötiedot ovat NOLEMÄGG:n keräämiä tietoja palvelun tarjoamista, henkilön tunnistamista, palvelun tarjoamista tai ongelmien ratkaisemista varten.

Darts ei käsittele Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (GDPR tai EU-asetus 2016/679) määriteltyjä arkaluonteisia henkilötietoja.

Darts on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja käyttäjiensä henkilökohtaisia ​​tietoja ja yksityisyyttä. Tikkapelin toiminta Internetissä noudattaa kaikkea asiaankuuluvaa toimintaa ja asiaankuuluvaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ja Viron tasavallan lakeja, mukaan lukien EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679. Darts käyttää kaikkia varotoimia (mukaan lukien hallinnolliset, tekniset ja fyysiset toimenpiteet) kerättyjen henkilötietojen suojaamiseksi. Vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeus muuttaa ja käsitellä tietoja.

Turvallisuus

Kaikkia DOLLAR GAME -sivustoilla vierailemisen ja palveluympäristöissä tehtyjen ostosten yhteydessä hankittuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Salattu tietoliikennekanava pankkien kanssa varmistaa ostajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden.

Seuraavat ovat Darts-pelin tietosuojakäytännön periaatteet, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä, käyttöä, luovuttamista, siirtämistä, muokkaamista, unohtamista ja poistamista.

Yllä olevat periaatteet eivät koske oikeushenkilöiden ja muiden yritysten/laitosten tietojen käsittelyä, eivätkä ne koske henkilötietojen käsittelyä verkkosivuilla / palveluympäristöissä, joihin verkkosivumme / palveluympäristömme viittaavat (ulkoiset linkit).

Yritystä edustava henkilö (hankintaviranomaisena) ei ole luonnollinen henkilö, se on sellaisen oikeushenkilön valtuutettu edustaja, jonka henkilötietojen käsittelyä ei säännellä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETuksella (EU) 2016/679 .

1. Mitä tietoja kerätään?

Henkilökohtaistamattomia teknisiä tietoja vierailijasta kerätään, kun vierailet verkkosivustoilla.
Palveluympäristöissä henkilötietoja kerätään myös palvelujen tarjoamista ja henkilöiden tunnistamista varten.
Tekniset tiedot rajoittuvat käytettävän tietokoneen tai tietokoneverkon Internet-osoitteeseen (IP-osoitteeseen), tietokoneen verkkoselaimen ja käyttöjärjestelmän ohjelmistoversioon, vierailun aikaan (aika, päivämäärä, vuosi). IP-osoitteita ei liitetä henkilökohtaisiin tunnistetietoihin.
Tietoja kerätään verkkosivustojen käynneistä ja oleskeluista verkkosivujen ja palveluympäristöjen parantamiseksi ja vierailijoiden käyttömukavuuden lisäämiseksi.
Palveluympäristöissä (mukaan lukien verkkokauppa) kerätään henkilötietoja sopimusten täyttämistä varten sekä tietoja henkilöitä kiinnostavista aiheista (mukaan lukien ostoskorin sisältö, mieltymykset, asenteet, käyttäytyminen jne.) odotettujen toimitusten parantamiseksi. tietoa ja siten parantaa asiakaskokemusta palveluissa ja suoramarkkinoinnissa.
Luonnollisten henkilöiden osalta kerättävät tiedot ovat tarvittaessa etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yksilöllisyyden tunnistamiseksi.
DOLL GAME -ympäristöön ladatut ARROW GAME -asiakkaiden käsittelemät henkilötiedot on suojattu luottamuksellisuusvaatimuksella, jota sovelletaan asiakkaan allekirjoittaessa palvelusopimuksen. Tikkapelipalveluita voi käyttää vasta sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Sopimuksen hyväksyminen tarkistetaan ohjelmistolla, sen puuttuessa hyväksyntää pyydetään.
Kaikki henkilötiedoille alttiina olevat tikkapelioperaattorit on koulutettu noudattamaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 ja käyttämään turvatoimia työssään tikkaasiakkaiden palvelussa.
Tilaaja antaa suostumuksensa palveluun liittyvien ja siihen liittyvien henkilötietojen keräämiseen palvelun tilauksen yhteydessä. Palvelun tilaamisen yhteydessä suostumus katsotaan annetuksi vastaavalla aikaleimalla.

2. Kerättyjen tietojen säilyttäminen

Verkkosivustojen ja palveluympäristöjen keräämät personoimattomat tekniset tiedot säilytetään toistaiseksi.
Henkilökohtaisiin tiedusteluihin ja/tai liiketoimiin liittyviä henkilötietoja säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä vuorovaikutuksesta palveluntuottajan kanssa kirjanpitolain mukaisen liiketoimien todistusvelvollisuuden vuoksi. Vuorovaikutukseksi katsotaan muun muassa suoramarkkinointiin vastaaminen linkkiä katsomalla tai napsauttamalla.

3. Kerättyjen tietojen siirto

DOLLAR GAME:n käsittelemiä henkilötietoja voidaan siirtää ilman henkilön suostumusta vain laitokselle tai henkilölle, jolla on siihen välitön oikeus (esimerkiksi tuomioistuin tai esitutkintamenettely) ja perusteltu tarve.
Asiakkaiden DOLLAR GAME -palvelussa käsittelemiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina ja oikeus käsitellä, luovuttaa tai välittää näitä tietoja on yksinomaan tietojen omistajan (asiakkaan) vastuulla.
NOOLEMÄGG tarjoaa teknistä apua tietojen käsittelyssä asiakkaan pyynnöstä, mutta tietojen omistus ja vastuu eivät muutu.
NOLEMÄGG on henkilötietojen pääkäsittelijä, NOLEMÄGG välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

4. Mitä oikeuksia henkilöllä on kerättyihin tietoihin?

Oikeus tarkastaa, korjata ja lopettaa tietosi käsittely
Oletusarvoisesti henkilötietoja ei julkaista, ellei niitä vahvisteta (osallistuminen koulutuksiin / seminaareihin / konferensseihin).
Kaikilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa palveluympäristöissä.
Jos korjaus on mahdollista, huollosta ja huoltoympäristöstä riippuen, se voidaan tehdä välittömästi.
Jos henkilötietoja ei voi muokata, saada käsiksi, paljastaa verkkosivustolla tai palveluympäristössä, meidän tulee esittää meille pyyntö tietojen hankkimiseksi tai korjaamiseksi henkilökohtaisesti tunnistettavalla tavalla. Mikäli mahdollista, tiedot luovutetaan tai korjataan 7 arkipäivän kuluessa.
Jos haluat kieltäytyä kaikkien tai joidenkin aiheiden suoramarkkinointitarjouksista, voit tehdä sen välittömästi jokaisen lähettämäsi markkinointisähköpostin alatunnisteessa olevan linkin kautta. Muutos astuu voimaan välittömästi.
Jos henkilötietojen käsittelylle, luovuttamiselle tai pääsyn antamiselle ei ole (enää) laillista perustetta, tietojen käytön lopettaminen tai poistaminen, tietojen luovuttamisen lopettaminen tai pääsyn myöntäminen tietoihin voi olla pyydetty. Asiakkaan tietojen ja oikeuksien väärinkäytön estämiseksi hakemukset voidaan jättää vain sellaisessa muodossa, jossa hakijan henkilöllisyys on tunnistettavissa (digitaalisesti allekirjoitettuna tai toimistossa henkilökohtaisesti allekirjoitettuna). Meillä on oikeus vastata tällaisiin pyyntöihin 30 päivän kuluessa.

Hakemusta ei hyväksytä, jos:
se voi vahingoittaa toisen henkilön oikeuksia ja vapauksia;
se voi haitata palvelun tarjoamista tai tarjoamatta jättämistä;
tämä voi haitata lainvalvontaviranomaisten työtä;
se ei ole teknisesti välttämätöntä ja/tai mahdollista;
tiedot eivät sido hakijan henkilöllisyyttä laillisesti;
hakijan henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa.

Tietosuojakäytännön ehdot ja muutokset

Käyttämällä tikkaverkkosivustoa ja/tai palveluympäristöjä olet lukenut ja hyväksyt nämä ehdot. Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen yleisiä ehtoja tarvittaessa ilmoittamalla siitä kaikille osapuolille.